Personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället
Departement: Kulturdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

19/5
2022
REMISS

Remiss: Rätt mottagare – Granskning och integritet (SOU 2021:99)

Sista datum att svara på remissen.

23/2
2022

Förslag om stöd till kontroll av extremism ut på remiss

Slutbetänkandet för SOU 2021:99 eller ”Rätt mottagare – granskning och integritet” har nu gått ut på remiss.

Läs mer
28/1
2022

Replik: Begränsa inte civilsamhällets möjligheter att verka i Sverige

Det är rimligt att en nolltolerans ska gälla för bidrag till civilsamhällesorganisationer med antidemokratisk verksamhet. Samtidigt är det viktigt att det finns en proportionalitet mellan problemets storlek och de åtgärder som vidtas. Det skriver Patrik Schröder, samordnare civilsamhällesfrågor Fremia, i en replik.

Läs mer
22/12
2021

Utredare vill ha stödfunktion vid kontroll av föreningars extremism

Regeringens utredare föreslår att ett särskilt stöd inrättas under Center mot våldsbejakande extremism. Det ska kunna bidra med expertkunskap vid bedömningar av civilsamhällesorganisationer som vill ha offentliga bidrag.

Läs mer
21/12
2021
SOU/DS

SOU: Rätt mottagare (SOU 2021:99)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Rätt mottagare" till kulturdepartementet.

15/10
2021

Remissrunda: Oklart rättsläge för personuppgifter oroar civilsamhället

Remissrundan av utredningen om civilsamhällets hantering av personuppgifter visar att det rättsliga läget måste förtydligas. En ökad kontroll, administration och att Riksrevisionen får in ett ”överflöd” av information oroar Studieförbunden. MUCF vill ge bidrag för ökad administration.

Läs mer
13/10
2021
REMISS

Remiss: Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66)

Sista datum att svara på remissen.

27/8
2021

Demokrativillkor för statliga bidrag till civilsamhället rycker närmare

Ett delbetänkande om hur myndigheter behandlar personuppgifter vid stöd till civilsamhället gör att de väntade demokrativillkoren kommer allt närmare. Men proposition dröjer till nästa år.

Läs mer
4/8
2021
SOU/DS

SOU: Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet (SOU 2021:66)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Rätt mottagare Demokrativillkor och integritet" till kulturdepartementet.

1/8
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället, Dir. 2020:113

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

9/6
2021

Demokrativillkor kan bli proposition

Den pågående utredningen om hanteringen av känsliga personuppgifter och demokrativillkor är ett ”omtag” från tidigare Demokrativillkorsutredningen, enligt Patrik Schröder, Forum.

Läs mer
3/11
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Personuppgiftsbehandling i ärenden om stöd till det civila samhället

Regeringen har tillsatt en utredning.