Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

22/6
2021

Vab-utredningen sätter barns behov först men riskerar att missa tonåringarna

Vab-utredningen föreslår att föräldrar ska ha rätt till tillfällig föräldrapenning för att hjälpa svårt sjuka barn få stöd i skola och barnomsorg, oavsett barnets sjukdom. Förslaget är ett viktigt steg, men utredningen riskerar att missa stora åldersgrupper. Större anpassningar av regelverken krävs, skriver Barncancerfonden.

Läs mer
31/5
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar, Dir. 2020:114

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

5/11
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Ett modernare och enklare regelverk för tillfällig föräldrapenning med minskad risk för felaktiga utbetalningar

Regeringen har tillsatt en utredning.