Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker
Departement: Socialdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Sou/ds

23/8
2023

Västmanland driver på för gårdsförsäljning

Region Västmanland vill återigen göra ett försök att få bli försöksregion för gårdsförsäljning. ”Att vi lämnar in en ny ansökan nu beror på att alla partier i regeringsunderlaget uttryck sig positivt om gårdsförsäljning”, säger Jenny Landernäs (M), ordförande i regionala utvecklingsnämnden.

Läs mer
15/5
2023

Gärna gårdsförsäljning, men inte utan Systembolaget

Återigen är debatten om gårdsförsäljning het och överdrifterna står som spön i backen. Låt diskussionen handla om hur man kan modernisera svensk alkoholpolitik inom ramen för den restriktiva och socialt ansvarstagande lagstiftningen, skriver Ola Mårtensson.

Läs mer
11/4
2023

C: ”S är oseriösa om gårdsförsäljningen”

Socialdemokraterna vill att EU-kommissionen ska lämna ett förhandsbesked kring om småskalig gårdsförsäljning strider mot undantaget för alkoholmonopolet. "Ett oseriöst förslag”, säger Christofer Bergenblock (C).

Läs mer
21/6
2022

IOGT-NTO: Skrota förslaget om gårdsförsäljning av alkohol

Inkomna remissvar visar att IOGT-NTO:s syn delas av ett antal remissinstanser. Regeringen kan inte gå vidare med förslaget om gårdsförsäljning, skriver IOGT-NTO.

Läs mer
10/6
2022
REMISS

Remiss: En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

Sista datum att svara på remissen.

8/12
2021
SOU/DS

SOU: En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker (SOU 2021:95)

Utredaren har överlämnat betänkandet "En möjlighet till småskalig gårdsförsäljning av alkoholdrycker" till socialdepartementet.

7/12
2021
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

16/11
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker

Regeringen har tillsatt en utredning.