Statens roll på betalningsmarknaden
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

14/6
2023

De får tycka till om Betalningsutredningen

Regeringen har utsett 95 remissinstanser som ska lämna synpunkter på Anna Kinberg Batras betalningsutredning. Svaren ska ha kommit till Regeringskansliet senast den 31 oktober 2023.

Läs mer
5/4
2023

Kinberg Batra kastar tillbaka bollen till Riksbanken 

Riksbanken vände sig till riksdagen för att få e-kronan utredd. Nu vill Betalningsutredningen att Riksbanken går till riksdagen igen.

Läs mer
3/4
2023

SD: Svenska folket har sagt sitt – vi vill behålla kontanterna

Vi vill att regeringen snarast möjligt tillsätter en ny utredning som uteslutande fokuserar på kontantfrågan, skriver Oscar Sjöstedt, ekonomisk-politisk talesperson och Dennis Dioukarev, SD-representant i Betalningsutredningen.

Läs mer
31/3
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Tilläggsdirektiv till Betalningsutredningen, Dir. 2022:131

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

31/3
2023
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Statens roll på betalningsmarknaden, Dir. 2020:133

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

3/2
2023

Kinberg Batra ny landshövding i Stockholm

Moderaternas tidigare partiledare Anna Kinberg Batra tar över som landshövding i Stockholm. Lönen är 114 800 kronor i månaden.

Läs mer
13/1
2023

Utredningar att ha koll på 2023

Under 2023 ska flera tunga utredningar gå i mål. En arbetar för att få den nya Utbetalningsmyndigheten på plats, och en annan kan föreslå nya grundlagsändringar. Redan i mars presenterar Anna Kinberg Batra sitt betänkande om statens roll på betalningsmarknaden.

Läs mer
11/6
2021

”Behövs både lagstiftning och stöd till kontantinfrastrukturen”

Det är värdefullt att aktörer engagerar sig i kontantfrågan. Det fungerar inte att passivt se på medan kontanterna försvinner, skriver Per Åsling (C) och Björn Eriksson, Kontantupproret, i en slutreplik.

Läs mer
4/6
2021

Statens ansvar att kontanthanteringen fungerar

Det borde vara självklart att ansvaret för en samhällsviktig infrastruktur ska ligga på staten och inte på marknadsaktörer. Vår förhoppning är att Anna Kinberg Batra i sin utredning ger förslag på hur staten kan ta ansvar för kontanthanteringen, skriver Nina Wenning, Bankomat, i en replik.

Läs mer
14/5
2021

Slapp kontantlagstiftning utsätter oss för stora risker

Utredningen som Anna Kinberg Batra fått i uppdrag att leda kommer att avgöra kontanternas framtid i Sverige. Våra grannländer har regler som säkrar kontanternas ställning. Det är dags att även vi får motsvarande regelverk, skriver Per Åsling (C) och Björn Eriksson, Kontantupproret.

Läs mer
26/2
2021

Debatt: Det kontantlösa samhället drabbar våldsutsatta kvinnor

DEBATT. Situationen för våldsutsatta kvinnor får inte glömmas bort i diskussionen om kontanter. Elektroniska betalmedel som lämnar spår kan bli ett vapen mot kvinnan. Vi utgår från att Åsa Lindhagen (MP) tar utsatta kvinnors situation på allvar, skriver debattörerna.

Läs mer
18/12
2020

Kinberg Batra blir utredare

UPPDRAG. Anna Kinberg Batra ska utreda statens roll på betalningsmarknaden. Det är en utredning som har varit utlovad länge, som bland annat ska se över vem som har ansvar för kontanter.

Läs mer
11/12
2020
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Statens roll på betalningsmarknaden

Regeringen har tillsatt en utredning.

18/11
2020

Kritik mot seg minister – “Tillsätt utredningen”

KONTANTER. Finansmarknadsminister Per Bolund (MP) har lovat en utredning av statens roll i betalningssystemet före årets slut. Men ännu syns ingen utredning till. – Jag förstår faktiskt inte varför det ska vara så svårt, säger Björn Eriksson, talesperson för Kontantupproret.

Läs mer