Nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033
Departement: Infrastrukturdepartementet, Klimatoch näringslivsdepartementet, Landsbygdsoch infrastrukturdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

21/12
2022

Nationella infrastrukturplaneringen sätts under lupp

Riksrevisionen sätter tänderna i att granska processen med att ta fram de nationella infrastrukturplanerna. Granskningen välkomnas av Trafikverkets presschef: ”Det hjälper oss ytterligare att vässa våra verktyg.”

Läs mer
20/12
2022

Uppsala och Knivsta laddar för strid om fyrspårsavtalet

Med en ny majoritet i Uppsala kommun kommer de i början på nästa år, precis som Knivsta, att försöka omförhandla fyrspårsavtalet med staten. I Knivsta tror man på bättre förutsättningar att få gehör hos den nya regeringen. 

Läs mer
12/10
2022

Tidigare SJ-ordföranden Adelsohn: Dagens läge inte förvånande

Den tidigare moderatledaren, kommunikationsministern och ordföranden i SJ är inte överraskad över dagens järnvägssituation. Ulf Adelsohn välkomnar det växande intresset för investeringar i järnvägsnätet, men förvånas samtidigt över Moderaternas invändningar mot de nya stambanorna.

Läs mer
5/10
2022

Nya trafikutskottstoppen: ”Centralt med fokus på hela landet”

Redan den första dagen på nya uppdraget fick trafikutskottets nya ordförande en het potatis i knät, i och med planerna på att stoppa höghastighetstågen. ”Det är inte så bra att vi inte kan ha en långsiktighet i det arbetet” säger Ulrika Heie, Centerpartiet.

Läs mer
9/9
2022

Stockhaus (M) försvarar Ostkustbanemål: Ska inte in och mala i den vanliga byråkratin

Myndigheterna pekar på flera hinder på vägen. Men hos förespråkarna i Moderaterna och påtryckningsbolaget bakom Nya Ostkustbanan är budet klart: Det går att blir klar till 2035, bara projektet görs på ett annat sätt än i dag.

Läs mer
7/9
2022

Utlovar dubbelspår Gävle-Härnösand 2035 – riskerar svekdebatt

Liberalerna ansluter sig till M:s vallöfte om att få till dubbelspårsutbyggnaden mellan Gävle och Härnösand till 2035. Samtidigt är det inte ens klart att de utpekade sträckorna i den redan nu liggande planen är klara till dess.

Läs mer
6/7
2022

Vem ska ta ansvar för järnvägens föråldrade signalsystem?

Regeringens beslut att nedprioritera satsningen på ett nytt signalsystem hotar järnvägens framtid i Sverige. Systemet är en förutsättning för digitalisering och ökad kapacitet också på befintliga banor, skriver Swedtrain.

Läs mer
29/6
2022

Planeringschefen om nationella planbeslutet: Får vända på alla stenar

Trafikverkets planeringschef Lennart Kalander har nu siktet inställt på att komplettera myndighetens planförslag med regeringens beslut. Det innebär bland annat att ytterligare insatser får läggas på att försöka effektivisera bytet till nytt signalsystem i järnvägstrafiken.  

Läs mer
22/6
2022

Att låna till infrastruktursatsningar är en god affär för Sverige

Låna till infrastrukturplanen och genomför det välfärdslyft som landet behöver med hjälp av våra skattepengar. Det skriver Markus Kallifatides, ordförande för S-föreningen Reformisterna och riksdagskandidat för Socialdemokraterna.

Läs mer
15/6
2022

Eneroth försvarar ERTMS-beslut: Ifrågasätter inte införandet – utan kostnaderna

Trafikverket pekar på att det inte går att skjuta investeringarna i det nya signalsystemet framför sig utan att det blir dyrare i slutändan. Men infrastrukturministern försvarar beslutet att mer än halvera budgeten relativt begäran. ”Man får rätta mun efter matsäck.”

Läs mer
15/6
2022

Statens infrastruktursvar på industriboomen i norr får blandat mottagande

Trafikverket får inte grönt ljus för alternativ finansiering av alla utpekade projekt i norra Sverige. Däremot skjuts medel till i planen för flera av objekten. Från lokala representanter är beskedet inte överväldigande positivt, men Tomas Eneroth (S) menar att det handlar om prioriteringar: ”Vi har inte tid att nu pröva nya finansieringsformer för Malmbanan”, säger ministern till Altinget.

Läs mer
15/6
2022

Kraftigt minskad budget för införandet av nya signalsystemet

Nya signalsystemet är ”den enskilt största och viktigaste satsningen” på järnvägssidan enligt Trafikverket. Men regeringen väljer att mer än halvera budgeten jämfört med vad myndigheten har begärt.

Läs mer
14/6
2022

Miljö- och klimatåtgärder kapas: Men Eneroth pekar på förstärkningar på annat håll

Regeringen kapar finanseringen till stadsmiljöavtalen för att få loss miljarder till ett antal prioriterade projekt.” Det här är ett sätt att skapa utrymme till Trafikverket att utvärdera stadsmiljöavtalen” säger infrastrukturminister Tomas Eneroth (S).

Läs mer
15/5
2022
REMISS

Remiss: Trafikverkets förslag till nationell plan för transportinfrastrukturen 2022–2033

Sista datum att svara på remissen.

16/3
2022

Länsstyrelsekritiken: Trafikverkets vägargument är inte korrekta

En tredjedel av vägprojekten som föreslås byggas framöver håller inte måttet om trafiken inte fortsätter öka. Det visar Trafikverkets egna underlag, påpekar flera länsstyrelser. Samtidigt påstår Trafikverket motsatsen i sitt förslag. ”Vi kommenterar inte remisserna” svarar myndighetens presschef.

Läs mer
2/2
2022

Trafikverkets förslag till riktade satsningar är extremt snedfördelat

I slutändan är det regeringen som bär ansvaret för att infrastruktursatsningen inte beräknas medföra någon förändring i resmönster, vilket krävs för att nå de nationella miljömålen. Gör om planen för en rättvisare fördelning över hela Sverige och för ett effektivare trafiksystem, skriver Ulf Flodin, Järnvägsfrämjandet.

Läs mer
19/1
2022

Varför underkänner Trafikverket infrastrukturens möjligheter?

Att Trafikverket som myndighet avfärdar kritik från en lång rad viktiga remissinstanser och dessutom inte reflekterar över sina egna bedömningar som talar i samma riktning är uppseendeväckande. Det skriver Tågföretagen.

Läs mer
12/1
2022

KD: Katastrofalt – vägsystemet faller samman

Vägsystemet faller samman snabbare än Trafikverket kan återställa. Investeringsutrymmet äts upp av de pengaslukande nya stambanorna för höghastighetståg, skriver Magnus Jacobsson (KD) trafikpolitisk talesperson.

Läs mer
10/1
2022

V: Trafikverkets förslag är provocerande

Det är obegripligt att Trafikverket föreslår en miljardrullning till nya motorvägar samtidigt som man låter järnvägen förfalla. Att bygga en hållbar infrastruktur inom klimatets ram är vår tids stora utmaning, skriver Jens Holm (V), ordförande i trafikutskottet och klimatpolitisk talesperson.

Läs mer
8/12
2021

M: Trafikverkets förslag till plan är en sorgesam läsning

Infrastrukturen – blodomloppet för jobb, trygghet och tillväxt – måste fungera. Moderater gör helt andra prioriteringar än regeringen, skriver Maria Stockhaus (M), trafikpolitisk talesperson.

Läs mer
1/12
2021

Efter klimatmålskritiken mot Trafikverket – Nu finns svaret

Trafikverket lyfter fram satsningarna på järnvägsinfrastruktur som ett svar på kritiken om att infrastrukturplaneringen inte inriktas tillräckligt mycket mot klimatmålen. Men samtidigt pekar ansvariga avdelningschefen på att effekterna är små enligt de egna bedömningarna.

Läs mer
1/12
2021

Nya planen: Så ska signalsystemskrånglet lösas ut

Trafikverket gör en ny påstötning på regeringen att få statlig medfinansiering för att få med bolagen i signalsystemsbytet. En välkommet drag, säger Tågföretagens näringspolitiska chef.
”Fördyrningen är ett faktum. Men nu är man väldigt måna om att peka på att det finns inget val.”

Läs mer
24/11
2021

Diger önskelista när Nationella planen tar form

Tillkännagivanden, tilläggsuppdrag och nästintill obegränsade lokala och regionala önskemål. Punkterna att ha koll på när nationella planen för infrastrukturen nu ska bakas ut är digra och spretiga. ”Solen kommer inte gå upp den dagen när en infrastrukturminister kan säga att nu gör vi det som alla vill” säger Anders Åkesson, C:s trafikpolitiska talesperson.

Läs mer
1/7
2021

Investering i dansk-svensk infrastruktur är helt avgörande

För en tryggad välfärd på båda sidor Öresund och för att säkra trafikflödena krävs fler fasta förbindelser mellan Danmark och Sverige. Och en gemensam planering av detta. Det skriver Greater Copenhagen, ett politiskt samarbete mellan Region Skåne, Region Halland, Region Hovedstaden, Region Sjælland och samtliga 85 kommuner området.

Läs mer
3/5
2021

Nej, infrastrukturproppen är inte den största satsningen någonsin

Regeringen framställer infrastrukturpropositionen som historisk, men det stämmer inte. Satsningen kommer innebära fortsatta tågförseningar, uteblivna stambanor och sinkad klimatomställning, skriver Järnvägsfrämjandet.

Läs mer
13/4
2021

Infrastruktur: Din checklista inför mångmiljardproppen

Med siktet inställt på de kommande tolv åren är det dags för regeringen att lämna över den stora infrastrukturpropositionen till riksdagen. Nya stambanor, Norrbotniabanan och medel till eftersatt underhåll – frågan är vad januaripartierna avgör nu och vilka beslut partierna skjuter framför sig.

Läs mer