Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden
Departement: Utbildningsdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Kommittédirektiv

14/6
2024
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Tilläggsdirektiv till utredningen om Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden (U 2022:01), Dir. 2023:130

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

14/6
2024
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden, Dir. 2022:75

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

27/9
2023

Folkbildningen: Oppositionen vädjar om ”tankepaus” – lägger utskottsinitiativ

En konsekvensanalys av nedskärningarna på folkbildningens anslag. Ett nej till förslaget att ta ifrån Folkbildningsrådet uppgiften att fördela anslaget mellan folkhögskolor och studieförbund. Och invänta Christer Nylanders utredning innan förslagen på styrning och uppföljning drivs igenom. Det är kraven i ett utskottsinitiativ från S, V och MP.

Läs mer
20/9
2023

Tidöpartierna motarbetar folkbildningen

Neddragningen av anslag till studieförbunden visar åter igen att det är Sverigedemokraterna som styr den här regeringen. Det skriver Magnus Manhammar (S), riksdagsledamot i kulturutskottet med ansvar för folkbildningsfrågor.

Läs mer
19/9
2023

Myndighetsstyrning ska in i Nylanders utredning

Regeringens ändring av Folkbildningsutredningens uppdrag får inte Christer Nylander att känna sig fastlåst vid någon slutsats. ”Det står inte att vi ska föreslå myndighetsstyrning men det ska finnas med i vår utredning”, säger han.

Läs mer
18/9
2023

Massiv kritik när regeringen kapar studieförbundens anslag

Regeringen drar ned anslagen för studieförbunden. Nästa år minskar de med 250 miljoner kronor, för att 2026 vara en halv miljard lägre än i dag. ”Det är en stor nedskärning på bildning, kultur och demokratisk verksamhet i hela landet”, säger Amanda Lind (MP).

Läs mer
21/6
2023

Så maxar du din civilsamhällesvecka i Almedalen

Den som har möjlighet att klona sig under Almedalsveckan kan sluta läsa här. För er andra tipsar vi om en rad spännande seminarier som berör civilsamhället.

Läs mer
29/3
2023

De ska bistå med expertkunskap i utredningen om folkbildning

Utbildningsminister Mats Persson (L) har utsett en expertgrupp, som ska bistå särskilda utredaren Christer Nylander under hans arbete med folkbildningsutredningen.

Läs mer
13/1
2023

Skärpta direktiv till Folkbildningsrådet – ministern utesluter inte fler åtgärder

Regeringens riktlinjer till Folkbildningsrådet skärper kraven på redovisning av såväl ekonomi som uppfyllelse av demokratisyftet. Studieförbunden kallar det för ”skärpt politisk kontroll”, men utbildningsminister Mats Persson (L) ser reformerna som akuta.

Läs mer
21/12
2022

Folkbildningsrådet föreslår nytt system för statsbidrag

Mindre av bakåtblickande kvantitativa utvärderingar. Mer av framåtriktade kvalitativa bedömningar. Så vill Folkbildningsrådet ändra kriterierna för fördelningen av statsbidrag. ”Fördelningssystemet är vårt viktigaste instrument för att säkerställa att det blir bra folkbildning, så det här är en viktig reform”, säger Folkbildningsrådets generalsekreterare Maria Graner.

Läs mer
2/11
2022

Ministerbesked: Ingen sänkning av anslagen till folkbildning i budgeten

Efter att Tidöavtalet presenterades har flera folkbildningsaktörer trott att regeringen omgående ska sjösätta kraftiga reformer. ”Jag kan redan nu säga att det inte blir några sänkta anslag för folkbildningen i den här budgeten”, säger utbildningsminister Mats Persson (L).

Läs mer
28/9
2022

Riksrevisionens fräna kritik mot statens stöd till studieförbunden – ”brister i alla led”

Brister i alla led. Risk för att statsbidrag går till privat konsumtion. Otillräckliga underlag för utbetalningar i 44 procent av de undersökta arrangemangen. Det är några av de brister som Riksrevisionen har hittat när de granskat kontroll och uppföljning av statsbidrag till studieförbunden.

Läs mer
10/6
2022

Christer Nylander om att utreda folkbildningen: ”Blir en balansgång”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) presenterade under torsdagen regeringens särskilda utredare för folkbildningen, Christer Nylander (L). ”Folkbildningens fria och frivilliga karaktär ska vägas mot behovet från politikens sida, att se till så att skattepengar används rätt”, säger Nylander.

Läs mer
9/6
2022
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden

Regeringen har tillsatt en utredning.