Läsfrämjande insatser i och utanför skolan
Departement: Kulturdepartementet
Utskott: Ärendet befinner sig hos regeringen
Status: Remiss

27/9
2021

Hon får ansvar för att främja barns läsande

Regeringen har beslutat att inrätta ett nytt Läsråd, med ansvar för att främja läsandet i Sverige. Nu har ordföranden utsetts och det är Kajsa Ravin, Kulturrådets generaldirektör, som får ansvaret.

Läs mer
13/4
2021

Läromedelsförfattarna: Ännu en lässatsning missar det mest basala

Regeringen vill stärka barn och ungas läsförståelse, men missar att lyfta det mest basala. Inte på ett enda ställe i skrivelsen som lyfter insatser som ska främja läsandet nämns läromedel. Det skriver Per Kornhall, Läromedelsförfattarna.

Läs mer
25/3
2021

Ekström inrättar läsråd – ska få barn att läsa mer

Regeringen har beslutat om en rad insatser som ska främja barns och ungas läsning. Bland annat ska ett läsråd inrättas. 

Läs mer
31/10
2018
REMISS

Remiss: Barns och ungas läsning - ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Sista datum att svara på remissen.

30/6
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: Läsfrämjande insatser i och utanför skolan

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget.

28/6
2018
SOU/DS

SOU: Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället (SOU 2018:57)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Barns och ungas läsning – ett ansvar för hela samhället" till kulturdepartementet.

22/9
2016
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: Läsfrämjande insatser i och utanför skolan

Regeringen har tillsatt en utredning.