Motståndskraft: Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025
Departement: Försvarsdepartementet
Utskott: Försvarsutskottet
Status: Beslut

1/4
2022

M: Hög tid att återaktivera civilplikten

Det finns stor anledning att se över ett återinförande av civilplikten. Ändå har regeringen hamnat efter i arbetet med det civila försvaret och vissa fundamentala bitar utreds gång på gång. Det skriver Alexandra Anstrell (M), riksdagsledamot och ledamot i försvarsutskottet.

Läs mer
14/1
2022

Förbättra villkoren för de frivilliga försvarsorganisationerna

Vikten av en robust krisberedskap och civilt försvar har satts i strålkastarljuset av pandemin. Låt oss arbeta fram förslag som främjar frivilligas deltagande och stärker deras betydelsefulla arbete, skriver Alexandra Anstrell (M).

Läs mer
2/7
2021

KD: S- och MP-regeringen har sölat med försvarets budgetinriktning

I ett alltmer ansträngt säkerhetspolitiskt läge i vårt närområde är försvarets oklara och underdimensionerade budgetsituation helt oacceptabel. Det skriver Mikael Oscarsson, Michael Ekenstedt och Fredrik Wallén (KD).

Läs mer
5/3
2021

Här hamnar makten i det civila försvaret

CIVILT FÖRSVAR. Tio myndigheter och sex länsstyrelser hamnar ett pinnhål högre i hierarkin än de andra när utredare Barbro Holmberg drar upp linjerna för Sveriges framtida civila försvar. "En väldigt viktig utredning" enligt inrikesminister Mikael Damberg (S).

Läs mer
19/2
2021

Svensk vindenergi: Försvar och vindkraft kan samexistera – även i Sverige

DEBATT. Snart ska Försvarsmakten redovisa hur försvar och vindkraft kan samexistera. Vi hoppas att redovisningen speglar de omställningsinriktade skrivningarna i det nya försvarsbeslutet. Det finns plats för både försvar och vindkraft, skriver Daniel Badman.

Läs mer
19/2
2021

Peter Hultqvist: Försvarsberedningen vilar enligt plan

FAST PLANERING. Relationen till Finland eller att Storbritannien har lämnat EU är inte skäl nog för att kalla in Försvarsberedningen, enligt försvarsminister Peter Hultqvist (S).

Läs mer
18/12
2020

Försvarsutskottet kivas om införandet av civilplikten – "Barnsligt"

PLIKT. Moderaterna i försvarsutskottet vill pressa regeringen till att utreda ett införande av civilplikten igen. Även om Liberalerna vill se civilplikt igen, tycker partiet att Moderaterna gör en "kraftig inspark i en öppen dörr".

Läs mer
18/12
2020

Försvarsutskottet kivas om införandet av civilplikten – "Barnsligt"

PLIKT. Moderaterna i försvarsutskottet vill pressa regeringen till att utreda ett införande av civilplikten igen. Även om Liberalerna vill se civilplikt igen, tycker partiet att Moderaterna gör en "kraftig inspark i en öppen dörr".

Läs mer
15/12
2020
BESLUT

Beslut: Säkerhetspolitisk inriktning - Totalförsvaret 2021-2025

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

15/12
2020
BESLUT

Beslut: Totalförsvaret 2021-2025

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

30/10
2020

Försvaret skapar mammauniform men löser inga större knutar

ANALYS. Försvaret ska ta fram en uniform för gravida kvinnor. Samtidigt bubblar det upp arbetsmiljöproblem som kan göra det svårt att nå målen med antalet värnpliktiga till 2025, trots den stora budgeten.

Läs mer
23/10
2020

Datumen satta – då tas försvarsbeslutet

BEREDNING. Nu har riksdagen satt tidsramarna. Både för när försvarsutskottet ska diskutera förslaget om försvarets inriktning och när omröstningen om försvarsbeslutet ska ske.

Läs mer
16/10
2020

Hultqvist hoppfull om rekryteringen till nya totalförsvaret

FÖRSVARSBESLUT. Nu lämnar försvarsministern över förslaget om försvarets inriktning fram till 2025. En ny krigsorganisation föreslås med 30 000 fler anställda och allt fler ska lockas till officersutbildning. Ett gränsjägarförband i norr kan också bli verklighet nu när aktiviteten ökar i Arktisområdet.

Läs mer
16/10
2020

Flera nya utredningar och uppdrag för att upprusta civila försvaret

RUSTNING. För att stärka det civila försvaret delar regeringen nu ut uppdrag till flera myndigheter och tillsätter utredningar. Målet är att Sverige ska klara sig i minst tre månader av kris eller krig. Men när den beredskapen ska vara uppbyggd, kan regeringen inte svara på.

Läs mer
15/10
2020
PROPOSITION

Proposition: Totalförsvaret 2021–2025

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

11/9
2020

Försvarsutskottet: Frågorna som partierna fokuserar på i år

INRIKTNING. Förutom höstens försvarsbeslut, är det flera andra frågor som partierna vill fokusera på under året. Ökad kompetens om underhåll av materiel, det civila försvaret och lagstadgad försvarsbudget är några av frågorna.

Läs mer
28/8
2020

SD: Ändra grundlagen för att skydda försvarsanslagen

DEBATT. Framtida regeringar ska inte få utnyttja försvarsanslagen som en budgetregulator. Därför vill vi införa en ändring i grundlagen som säger att försvarsanslagen aldrig får understiga två procent av BNP. Det skriver Sverigedemokraterna i försvarsutskottet.

Läs mer
18/6
2020

SD: Utan oss kan inte Sverige försvaras

DEBATT. Socialdemokraterna vägrar betala de pengar som krävs för att förslagen i försvarsberedningens rapporter ska bli verklighet. Det är ett oansvarigt beslut som kommer få mycket negativa konsekvenser, vi beslutade oss därför för att med omedelbar verkan lämna försvarsberedningen. Det skriver Roger Richthoff (SD). 

Läs mer
12/6
2020

Kommer Hultqvist göra en Tolgfors?

ANALYS. Förhandlingarna inom försvarsberedningen står stilla. Men nu finns chansen för Hultqvist att använda coronapandemin till sin fördel. En plötslig kris kan ge fördelar, det har hänt förut.

Läs mer
3/6
2020

"De försvarspolitiska förhandlingarna havererar på nytt"

DEBATT. Försvarsmaktens anställda är ryggraden i svensk försvars- och säkerhetspolitik. Vi kräver att ett försvarsbeslut faktiskt fattas så att våra medlemmar kan utföra sitt arbete – att värna Sveriges säkerhet och oberoende. Det skriver Håkan Sparr, Försvarsförbundet och Lars Fresker, Officersförbundet.

Läs mer
20/3
2020

"S och SSU saknar all trovärdighet inom försvars- och säkerhetspolitik"

SLUTREPLIK. SD och Ungsvenskarna vill helst se Jimmie Åkesson som statsminister, men allra mest vill vi se en politik som börjar läka alla de sår som över 100 år av socialdemokratisk splittringspolitik åsamkat Sverige. Det skriver SD:s ungdomsförbund. 

Läs mer
29/11
2019

"Goda förutsättningar för Försvarsmakten att växa rejält"

REPLIK. Aktiveringen av värnplikten är viktig för att klara den framtida rekryteringen. Jag håller med om att Hemvärnet behöver mörkerseende men det får inte gå före rekrytering, skriver Paula Holmqvist (S).

Läs mer
24/5
2019

M i Försvarsberedningen: S axlar inte sitt ansvar för säkerheten

DEBATT. Rapporten olika delar utgör en odelbar helhet. Det går inte att ta bort en del utan att helheten faller. Dagens socialdemokrati förmår inte att axla sitt ansvar för Sveriges säkerhet, skriver Moderaterna i Försvarsberedningen.

Läs mer
24/5
2019

S i Försvarsberedningen: Märklig tvärvändning av M och L

DEBATT. Tidigare ansåg M och L att beslut om finansieringen inte var nödvändigt för vår rapport. Det är därför märkligt att partierna nu har helt andra krav och därmed hoppar av, skriver Socialdemokraterna i Försvarsberedningen

Läs mer
24/5
2019

MP: Orimligt att Försvarsberedningen ska ha makt över reformutrymmet

DEBATT. Det är orimligt att borgerliga partierna vill ge Försvarsberedningen makt över budgetprocessen och reformutrymmet kommande år, skriver Miljöpartiets Karolina Skog och Elisabeth Falkhaven.

Läs mer
24/5
2019

V i Försvarsberedningen: "Onödig oro och en upptrissad hotbild"

DEBATT. Beredningen menar att ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas, vilket saknar grund och leder till en upptrissad hotbild. Vi ska värna militär alliansfrihet, skriver Vänsterpartiet i Försvarsberedningen. 

Läs mer
15/5
2019

Försvarsberedningen nöjd – men MP och V tvekar på prislappen

FÖRSVARSBESLUT. Beredningens rapport har presenterats och det är många satsningar. Men Miljöpartiet och Vänsterpartiet börjar få kalla fötter om prislappen.

Läs mer
14/5
2019
SOU/DS

DS: Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025 (DS 2019:8)

Utredaren har överlämnat "Värnkraft - Inriktningen av säkerhetspolitiken och utformningen av det militära försvaret 2021-2025" till försvarsdepartementet.

12/4
2019

Bäckström (C): Försvarsberedningen vill se 1,5 procent av BNP

DEBATT. Vi vill se att militärregionerna får ett tydligare ansvar än i dag. I beredningen jobbar vi nu utifrån att försvarets anslag ska vara 1,5 procent av BNP inom ett par år, skriver Centerpartiets representant i Försvarsberedningen, Daniel Bäckström.

Läs mer
5/12
2018

Lagerblad: "Krävs kraftfullt agerande för att bygga modernt försvar"

DEBATT. Globaliseringen, digitaliseringen och privatiseringen av samhällsviktiga verksamheter ställer krav på nya lösningar vid uppbyggandet av totalförsvaret. Det krävs ett kraftfullt agerande för att bygga ett modernt civilt försvar, skriver Peter Lagerblad, ledamot av Kungl. Krigsvetenskapsakademien. 

Läs mer
20/12
2017
SOU/DS

DS: Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025 (DS 2017:66)

Utredaren har överlämnat "Motståndskraft Inriktningen av totalförsvaret och utformningen av det civila försvaret 2021–2025" till försvarsdepartementet.