En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden
Departement: Finansdepartementet
Utskott: Finansutskottet
Status: Beslut

13/12
2023

Nu sänks avgiften för idéburet register – ”betydligt färre än beräknat”

Kammarkollegiet sänker årsavgiften för att finnas med i registret över idéburna aktörer i välfärden – från 12 000 kronor till 1 600 kronor. ”Vi är glada över att de har lyssnat på våra tankar och sänker avgiften. Det underlättar för fler att registrera sig”, säger Klara Rapp, tf generalsekreterare på Famna.

Läs mer
2/11
2023

Efter kritiken – registret över idéburna aktörer ses över

Regeringen ger Kammarkollegiet i uppdrag att analysera kostnaden för att finnas med i registret över idéburna aktörer i välfärden. ”Det här är ett viktigt verktyg för att stärka idéburen sektor. Nu vill vi vässa det”, säger civilminister Erik Slottner (KD).

Läs mer
1/9
2023

Idéburen välfärd: Riktad pionjärupphandling drogs tillbaka

Stockholms stad har dragit tillbaka den första riktade upphandlingen till idéburna aktörer i välfärden. Det enda anbudet på Hornskrokens äldreboende godkändes inte på grund av för låg bemanning. ”Vi kan inte lägga ett anbud med minusreultat. Det är inte aktuellt”, säger Peter Ceder, äldreomsorgschef på Stockholms sjukhem.

Läs mer
12/4
2023

De drar tillbaka sina ansökningar till registret över idéburna aktörer

Efter ett kvartal har 15 aktörer ansökt till Kammarkollegiets register över idéburna aktörer i välfärden. Hittills har 6 av dem godkänts, medan 3 av dem har dragit tillbaka sina ansökningar. ”Det känns inte längre lika självklart att registrera sig som det gjorde vid nyår när lagen trädde i kraft”, säger Föreningen Furubodas verksamhetschef Jenny Anderberg.

Läs mer
15/2
2023

Tio idéburna aktörer har sökt till Kammarkollegiets register – ”för dyrt”

Tio aktörer har ansökt om att godkännas som idéburna aktörer under de sex veckor som Kammarkollegiets register har varit öppet. ”Att det är så få totalt som anmält sig är ett tecken på att registret är för dyrt”, säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton.

Läs mer
14/12
2022

Idéburen sektor: Kammarkollegiets register riskerar att floppa

För dyrt och inte ändamålsenligt. Kritiken mot Kammarkollegiets planerade utformning av registret över idéburna aktörer i välfärden är svidande. ”Om det här registret ska fylla den funktion som var den politiska avsikten, så måste nog civilminister Erik Slottner (KD) ingripa”, säger Famnas generalsekreterare Ulrika Stuart Hamilton.

Läs mer
14/12
2022

Erik Slottner vill avvakta om idéburna registret

”Poängen med registret är att underlätta för de idéburna aktörerna att vinna upphandlingar. Skulle det visa sig att det här gör det svårare så får vi se över detta, men där är vi inte ännu”, säger civilminister Erik Slottner (KD).

Läs mer
17/6
2022

Kammarkollegiet ska upprätta register över idéburna aktörer

Regeringen har beslutat att Kammarkollegiet får uppdraget att inrätta ett system för registrering av idéburna organisationer. De ska också förbereda tillsynen över de aktörer som registrerar sig. 

Läs mer
3/6
2022

Riksdagen antog ny lag som ska stärka idéburen välfärd

Riksdagen klubbade i går den nya lagstiftning som ska underlätta för idéburna aktörer i välfärden. Famna jublar, men Centerpartiet fruktar att det här blir ett sätt att föra in Reepaluutredningen bakvägen.

Läs mer
2/6
2022
BESLUT

Beslut: Idéburen välfärd

Riksdagen har fattat beslut i ärendet.

20/5
2022

Idéburen välfärd närmar sig grönt ljus från riksdagen efter ändring om LOV

Allt tyder nu på att finansutskottets betänkande om Idéburen välfärd kommer att antas av riksdagen, efter att Liberalerna och Kristdemokraterna fått igenom en ändring jämfört med propositionen. Betänkandet justerades i går och omröstning planeras till den 2 juni.

Läs mer
16/3
2022

Idéburen propp behåller förslag om reserverade kontrakt

Regeringen har nu överlämnat propositionen om idéburna aktörer i välfärden till riksdagen. Det förslag som väckt flest invändningar finns med.

Läs mer
15/3
2022
PROPOSITION

Proposition: Idéburen välfärd

Regeringen har överlämnat propositionen till riksdagen.

11/3
2022

Regeringsbeslut om idéburen propp – och Famna får stöttande svar i politikerenkät

Regeringen beslutade under torsdagen om den proposition som ska underlätta för idéburna aktörer i välfärden. Samtidigt vill majoriteten av de svarande politikerna i en mejlenkät som Famna har gjort se avsevärt mycket mer idéburen välfärd än vad som erbjuds i Sverige i dag.

Läs mer
25/2
2022

Lagrådet sätter frågetecken efter förslag om reserverade kontrakt för idéburna

Lagrådet sätter frågetecken efter ett av de tänkta förslagen i regeringens kommande proposition om idéburna aktörer i välfärden. ”Vi har precis tagit emot lagrådets yttrande och måste såklart först analysera det noggrant. Men vår politiska vilja och ambition är att gå vidare med förslaget”, hälsar civilminister Ida Karkiainen (S) via sin pressekreterare.

Läs mer
11/2
2022

Lagrådsremiss om idéburen välfärd – följer utredarens förslag

Regeringen har nu skickat lagrådsremissen inför propositionen om Idéburen välfärd. Den avslöjar att regeringen i huvudsak går på utredaren Samuel Engbloms förslag.

Läs mer
10/2
2022
LAGRÅDSREMISS

Lagrådsremiss: Idéburen välfärd

Regeringen har överlämnat lagrådsremissen till Lagrådet.

14/1
2022

Idéburna får proposition och demokratikriterier närmar sig

Altinget listar tre av vårens viktigaste propositioner som påverkar civilsamhället.

Läs mer
6/10
2021

KD: Låt civilsamhället spela en större roll i välfärden

Valfrihet i välfärden har allt mer kommit att handla om ett val mellan en större kommersiell aktör och kommunens verksamhet. Nu behövs ett större grepp för att främja ideella organisationers medverkan i välfärden, skriver Jakob Forssmed (KD).

Läs mer
14/9
2021

Besked till Altinget: Proposition om idéburna aktörer i vår

Civilminister Lena Micko ger via sin pressekreterare beskedet att propositionen om idéburna aktörer i välfärden kommer efter årsskiftet – troligtvis i början av våren.

Läs mer
21/5
2021

”Det saknas riskkapital på de idéburnas villkor”

På måndag presenterar Nystas team för välfärd sin slutrapport. Altinget har tagit del av den och intervjuar Marika Markovits, som har lett arbetet.

Läs mer
10/5
2021

Proposition om Idéburna aktörer i välfärden försenas

Det blir ingen proposition om idéburna aktörer i välfärden under maj månad, som regeringen hade utlovat. Nu uppger civilminister Lena Micko (S) för Altinget att den kommer ”så snart som möjligt under mandatperioden”.

Läs mer
7/5
2021

Proposition om idéburen välfärd skjuts fram på obestämd tid

Det blir ingen proposition om idéburna aktörer i välfärden under maj månad, som regeringen hade utlovat. Civilminister Lena Micko kan inte ge besked om när den kommer.

Läs mer
18/3
2021

Lena Micko – det är dags att reformera välfärdssystemet

En proposition om idéburen välfärd ska läggas fram i maj. Vi uppmanar regeringen att förändra spelplanen till förmån för de icke-vinstdrivande idéburna aktörerna. Det är dags för en ny stor reform av välfärdssystemet, skriver företrädare för projektet Nysta.

Läs mer
26/1
2021

Debatt: Det ideella arbetet kan aldrig ses som en självklarhet

DEBATT. Idéburet står endast för 3 procent av sysselsättningen i välfärden, långt under OECD-genomsnittet. Vi måste förändra förhållningssättet till den tredje sektorn, skriver Sophie Nachemson-Ekwall tillsammans med arbetsgivarorganisationen Fremia.

Läs mer
14/1
2021

Debatt: Dags att underlätta för idéburna skolor

DEBATT. I dag sänker koncernskolor personaltäthet för att ge ägare vinst. Följden blir att myndigheter inför byråkratiska kontrollsystem som drabbar precis alla skolor, även små idéburna och kommunala skolor. Det skriver Idéburna skolors riksförbund.

Läs mer
22/12
2020

Debatt: Inga juridiska hinder för mer idéburen välfärd

DEBATT. En utredning har lagt fram en rad förslag för att undanröja hinder för fler idéburna aktörer inom välfärden. Vi förväntar oss nu politiska beslut i enlighet med utredningens förslag. Det skriver Studieförbunden i samverkan, Nysta, Famna och Forum.

Läs mer
30/4
2020
REMISS

Remiss: Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Sista datum att svara på remissen.

14/12
2019
KOMMITTÉDIREKTIV

Utredning: En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden

Sista datum för utredaren att redovisa uppdraget

12/12
2019
SOU/DS

SOU: Idéburen välfärd (SOU 2019:56)

Utredaren har överlämnat betänkandet "Idéburen välfärd" till finansdepartementet.

7/6
2018
KOMMITTÉDIREKTIV

Kommittédirektiv: En tydlig definition av idéburna aktörer i välfärden

Regeringen har tillsatt en utredning.