”Enklare försäkring ökar jämställdheten”

En modernare och enklare föräldraförsäkring kan öka jämställdheten. Det skriver tre forskare i en debattartikel. Artikeln bygger på en rapport till Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi, ESO.


Detta innehåll har levererats automatiskt via RSS utan Altingets ansvar